Ch?n cho mình nh?ng kí t? ??c bi?t BNS ?? ghép tên ??p nh?t

Kí t? ??c bi?t BNS m?t d?ng kí t?, mà anh em game th? Blade & Soul ?ang s?n lùng ráo ri?t hi?n nay nh?m tìm ki?m và ??t tên cho mình khi ch?i dòng game này. V?i n?n ?? h?a c?c ??p, dòng game nh?p vai ??n t? Hàn Qu?c do Garena phát hành này lôi cu?n ???c khá nhi?u anh em game th? ??n v?i game.

Nh?ng ký t? ??c bi?t ??p trong Blade & Soul

BNS là m?t dòng game nh?p vai, ??n t? Han Qu?c d??i s? ?i?u hành c?a nhà phát hành game n?i ti?ng ? n??c ta là Garena. V?i l?i ch?i lôi cu?n, BNS thu hút hàng tri?u anh em game th? ??n và tr?i nghi?m t?a game này trong su?t th?i gian v?a qua.

Kí t? ??c bi?t BNS
Kí t? ??c bi?t BNS

Khi ch?i t?a game này, mình ngh? r?ng các b?n ph?i tìm và t?o cho mình nh?ng cái tên ?? khi vào game ?? mình ??t cho nhân v?t c?a mình ph?i không nào? V?i nh?ng kí t? ??c bi?t, anh em có th? tha h? tìm ki?m và ghép cho nhân v?t c?a mình v?i các cái tên c?c k? ??c.

Các kí t? ??c bi?t ??p trong BNS

Mã ký t? Ký t? Mã ký t? Ký t? Mã ký t? Ký t?
↶ ? ↷ ? ↸ ?
↹ ? ↺ ? ↻ ?
↼ ? ↽ ? ↾ ?
↿ ? ⇀ ? ⇁ ?
⇂ ? ⇃ ? ⇄ ?
⇅ ? ⇆ ? ⇇ ?
⇈ ? ⇉ ? ⇊ ?
⇋ ? ⇌ ? ⇍ ?
⇎ ? ⇏ ? ⇐ ?
⇑ ? ⇒ ? ⇓ ?
⇔ ? ⇕ ? ⇖ ?
⇗ ? ⇘ ? ⇙ ?
⇚ ? ⇛ ? ⇜ ?
⇝ ? ⇞ ? ⇟ ?
⇠ ? ⇡ ? ⇢ ?
⇣ ? ⇤ ? ⇥ ?
⇦ ? ⇧ ? ⇨ ?
⇩ ? ⇪ ? ∀ ?
∁ ? ∂ ? ∃ ?
∄ ? ∅ ? ∆ ?
∇ ? ∈ ? ∉ ?
∊ ? ∋ ? ∌ ?
∍ ? ∎ ? ∏ ?
∐ ? ∑ ? − ?
∓ ? ∔ ? ∕ ?
∖ ? ∗ ? ∘ ?
∙ ? √ ? ∛ ?
∜ ? ∝ ? ∞ ?
∟ ? ∠ ? ∡ ?
∢ ? ∣ ? ∤ ?
∥ ? ∦ ? ∧ ?
∨ ? ∩ ? ∪ ?
∫ ? ∬ ? ∭ ?
∮ ? ∯ ? ∰ ?
∱ ? ∲ ? ∳ ?
∴ ? ∵ ? ∶ ?
∷ ? ∸ ? ∹ ?
∺ ? ∻ ? ∼ ?
∽ ? ∾ ? ∿ ?
≀ ? ≁ ? ≂ ?
≃ ? ≄ ? ≅ ?
≆ ? ≇ ? ≈ ?
≉ ? ≊ ? ≋ ?
≌ ? ≍ ? ≎ ?
≏ ? ≐ ? ≑ ?
≒ ? ≓ ? ≔ ?
≕ ? ≖ ? ≗ ?
≘ ? ≙ ? ≚ ?
≛ ? ≜ ? ≝ ?
≞ ? ≟ ? ≠ ?
≡ ? ≢ ? ≣ ?
≤ ? ≥ ? ≦ ?
≧ ? ≨ ? ≩ ?
≪ ? ≫ ? ≬ ?
≭ ? ≮ ? ≯ ?
≰ ? ≱ ? ≲ ?
≳ ? ≴ ? ≵ ?
≶ ? ≷ ? ≸ ?
≹ ? ≺ ? ≻ ?
≼ ? ≽ ? ≾ ?
≿ ? ⊀ ? ⊁ ?
⊂ ? ⊃ ? ⊄ ?
⊅ ? ⊆ ? ⊇ ?
⊈ ? ⊉ ? ⊊ ?
⊋ ? ⊌ ? ⊍ ?
⊎ ? ⊏ ? ⊐ ?
⊑ ? ⊒ ? ⊓ ?
⊔ ? ⊕ ? ⊖ ?
⊗ ? ⊘ ? ⊙ ?
⊚ ? ⊛ ? ⊜ ?
⊝ ? ⊞ ? ⊟ ?
⊠ ? ⊡ ??

V?i các kí t? trên, anh em tha h? tìm và ghép cho nhân v?t c?a mình v?i nh?ng cái tên nghe ??c ?áo nh?t nhé.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.